ปีการศึกษา
2566
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ระบบรับสมัครปีการศึกษา 2566-เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร สอบ
  มัธยมต้น
 
 • วิทย์-คณิต (GSMP)
 • 14-18 ก.พ. 66 4 มี.ค. 66
   
 • English Program (EP)
 • 14-18 ก.พ. 66 4 มี.ค. 66
   
 • มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขต)
 • 11-15 มี.ค. 66 25 มี.ค. 66
   
 • มัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขต)
 • 11-15 มี.ค. 66 25 มี.ค. 66
   
 • มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามารถพิเศษ)
 • 11-12 มี.ค. 66 15 มี.ค. 66
   
 • วิทย์-คณิต (GSMP) เพิ่มเติม
 • 11-15 มี.ค. 66 19 มี.ค. 66
   
 • English Program (EP) เพิ่มเติม
 • 11-15 มี.ค. 66 19 มี.ค. 66
    มัธยมปลาย
   
 • มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ความสามารถพิเศษ)
 • 11-12 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66
   
 • วิทย์ คณิตและอังกฤษ (IEP)
 • 14-18 ก.พ. 66 5 มี.ค. 66
   
 • วิทย์ คณิตและปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI)
 • 14-18 ก.พ. 66 5 มี.ค. 66
   
 • วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
 • 11-15 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66
   
 • วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์)
 • 11-15 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66
   
 • วิทย์-คณิต (เทคโนโลยี)
 • 11-15 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66
   
 • คณิต - อังกฤษ (นิเทศศิลป์)
 • 11-15 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66
   
 • คณิต - อังกฤษ (บริหารธุรกิจ)
 • 11-15 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66
   
 • อังกฤษ - ฝรั่งเศส
 • 11-15 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66
   
 • อังกฤษ - จีน
 • 11-15 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66
   
 • อังกฤษ - ญี่ปุ่น
 • 11-15 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66
   
 • ไทย - สังคม
 • 11-15 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66
   
 • วิทย์ คณิตและอังกฤษ (IEP) เพิ่มเติม
 • 11-15 มี.ค. 66 19 มี.ค. 66
   
 • วิทย์ คณิตและปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI) เพิ่มเติม
 • 11-15 มี.ค. 66 19 มี.ค. 66