ปีการศึกษา
2567
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ระบบรับสมัครปีการศึกษา 2567-เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร สอบ
  มัธยมต้น
 
 • English Program (EP)
 • 10-14 ก.พ. 67 18 ก.พ. 67
   
 • วิทย์-คณิต (GSMP)
 • 10-14 ก.พ. 67 18 ก.พ. 67
   
 • English Program (EP) เพิ่มเติม
 • 27 ก.พ. - 05 มี.ค. 67 9 มี.ค. 67
   
 • วิทย์-คณิต (GSMP) เพิ่มเติม
 • 27 ก.พ. - 05 มี.ค. 67 9 มี.ค. 67
   
 • มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขต)
 • 09-13 มี.ค. 67 23 มี.ค. 67
   
 • มัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขต)
 • 09-13 มี.ค. 67 23 มี.ค. 67
   
 • มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามารถพิเศษ)
 • 09-13 มี.ค. 67 19 มี.ค. 67
   
 • มัธยมศึกษาปีที่ 1 (เงื่อนไขพิเศษ)
 • 09-13 มี.ค. 67 23 มี.ค. 67
    มัธยมปลาย
   
 • วิทย์ คณิตและอังกฤษ (IEP)
 • 10-14 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67
   
 • วิทย์ คณิตและปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI)
 • 10-14 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67
   
 • วิทย์ คณิตและอังกฤษ (IEP) เพิ่มเติม
 • 27 ก.พ. - 05 มี.ค. 67 9 มี.ค. 67
   
 • วิทย์ คณิตและปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI) เพิ่มเติม
 • 27 ก.พ. - 05 มี.ค. 67 9 มี.ค. 67
   
 • วิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
 • 09-13 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67
   
 • วิทย์-คณิต (วิศวกรรมศาสตร์)
 • 09-13 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67
   
 • วิทย์-คณิต (เทคโนโลยี)
 • 09-13 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67
   
 • คณิต - อังกฤษ (นิเทศศิลป์)
 • 09-13 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67
   
 • คณิต - อังกฤษ (บริหารธุรกิจ)
 • 09-13 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67
   
 • อังกฤษ - ฝรั่งเศส
 • 09-13 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67
   
 • อังกฤษ - จีน
 • 09-13 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67
   
 • อังกฤษ - ญี่ปุ่น
 • 09-13 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67
   
 • ไทย - สังคม
 • 09-13 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67
   
 • มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ความสามารถพิเศษ)
 • 09-13 มี.ค. 67 20 มี.ค. 67
   
 • มัธยมศึกษาปีที่ 4 (เงื่อนไขพิเศษ)
 • 09-13 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67